top of page

ביום שישי ה-29 בנובמבר 2019 התאספנו כולם בבית ״עלמא״ היפיפה בתל אביב להשקת הספר. בסרט תוכלו לראות את כל ההשקה : את ההקראות של עופר לוי, אורי ויינהבר, יהודית רוזנברג, נורית כהן תל-אביבי, דורי מנור, מיכאל בסר, עמית ישראלי גלעד, ענת שומן.

כמו גם את השירים המולחנים של רפאל אדטו, שגם שר אותם יחד עם עדי רנרט על הקלידים.  אירוע שכולו היה חוויה אחת גדולה!

אירוע ההשקה ב״עלמא״ 
bottom of page